KEİ

 
KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI
 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Türkiye’nin öncülüğünde 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Zirve sırasında KEİ Teşkilatı Deklarasyonu’nun imzalanmasıyla kurulmuştur. Yalta’da 5 Haziran 1998 tarihinde Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından imzalanan “KEİ Şartı”nın 1 Mayıs 1999 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesiyle KEİ bölgesel bir ekonomik işbirliği örgütü haline gelmiştir.
 
KEİ’nin üyeleri Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova,  Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan’dır.
 
KEİ’nin en yüksek karar alma organı, en az altı ayda bir toplanan Dışişleri Bakanları Konseyi’dir. Yüksek Düzeyli Memurlar Komitesi, Teşkilat ile ilgili tüm konuları gözden geçirerek Dışişleri Bakanları Konseyine sunmaktadır. KEİ çerçevesinde gelişen işbirliğinin temel taşı olan Çalışma Grupları ise Konsey kararı ile kurulan yardımcı organlardır. Çalışma Grupları Konseye faaliyetleri hakkında raporlar sunmakta ve tavsiyelerde bulunabilmektedir. KEİ bünyesinde faaliyet gösteren 18 adet çalışma grubu bulunmakta olup, aşağıda sayılmaktadır:
 
 • Tarım
 • Bankacılık ve Finans
 • Suçla Mücadele
 • Kültür
 • Gümrük İşleri
 • Eğitim
 • Acil Durum Yardımı
 • Enerji
 • Çevrenin Korunması
 • İstatistiki Veri ve Ekonomik Bilginin Paylaşımı
 • Sağlık ve Eczacılık
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Kurumsal Yenilenme ve İyi Yönetişim
 • Bilim ve Teknoloji
 • KOBİ
 • Turizm
 • Ticaret ve Ekonomik Kalkınma
 • Ulaştırma
 
KEİ Uluslararası Daimi Sekretaryası İstanbul’da bulunmakta olup, Genel Sekreterlik Görevini Yunan Büyükelçi Michael B. Christides yürütmektedir.
 
Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu
 
KEİ çerçevesinde, bölgede ticaretin serbestleştirilmesi ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar, Bakanlığımız tarafından da katılım sağlanan Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilmektedir. Haziran 2016 – Temmuz 2018 dönemi için koordinatör ülke olarak ülkemiz öncülüğünde dört öncelik alanı belirlenmiştir. Bunlar: ticaretin kolaylaştırılması; e-ticaret alanında işbirliği; ulusal tek pencere sistemlerinin uygulanmasında işbirliği; kadın ve gençlerin girişimciliğinin desteklenmesi dâhil olmak üzere KOBİ’lerin ticari ve ekonomik işbirliğidir. Ülkemizce bu alanlardan ticaretin kolaylaştırılmasına öncelik verilmektedir.