EİT

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI
 

 
 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Türkiye, İran ve Pakistan arasında bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş olan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı’nın devamı olarak 1985 yılında faaliyete geçmiştir. Teşkilatın Sekretaryası Tahran’da bulunmaktadır.

Üyeleri, Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan’dır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, “gözlemci ülke” olarak faaliyetlere katılmaktadır.

EİT’nin amaçları arasında, ekonomik serbestleşme yoluyla üye ülkelerin sürdürülebilir kalkınmalarını sağlamak, ticaretteki engellerin aşamalı olarak kaldırılması, bölge içi ticaretin ve bölgenin dünya ticaretinden aldığı payın artırılması ve üye ülkelerin dünya ekonomisiyle bütünleşmesinin sağlanması, bölgesel ve uluslararası organizasyonlarla işbirliğini yaygınlaştırmak, üye ülkeleri birbirine ve dünyaya bağlayan ulaşım ve telekomünikasyon altyapılarını güçlendirmek, doğal kaynaklar ile tarım ve sanayi potansiyelini etkin bir şekilde değerlendirmek ve çevrenin korunmasına yönelik tedbirler almak , üye ülkeler arasındaki tarihsel ve kültürel bağları geliştirmek yer almaktadır.

Organları, Devlet Başkanları Zirvesi, Bakanlar Konseyi, Daimi Temsilciler Konseyi ve Bölgesel Planlama Konseyi’dir.

Devlet Başkanları düzeyindeki EİT Zirvesi, 1992 yılından itibaren iki yılda bir düzenli olarak yapılmaktadır. 13. Zirve Toplantısı 1 Mart 2017 tarihinde İslamabad’da düzenlenmiştir. Zirveye Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da katılım sağlanmıştır.

Dış İşleri Bakanları Konseyi, Dışişleri  Bakanları ve/veya Bakan düzeyinde temsilcilerden oluşmaktadır. Bakanlar Konseyi, her yıl en az bir kez olmak üzere gerek görüldükçe toplanmaktadır. 23. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı 17 Nisan 2018 tarihinde Duşanbe’de gerçekleştirilmiştir.

Bölgesel Planlama Konseyi, taraf devletlerin planlama teşkilatları başkanlarından oluşmakta olup teknik düzeyde en üst karar alma organıdır. 29. Bölgesel Planlama Konseyi Toplantısı 17-20 Aralık 2018 tarihlerinde Tahran’da düzenlenmiştir. Bölgesel Planlama Konseyi toplantılarına Bakanlığımızca da iştirak edilmektedir.

EİT Daimi Temsilciler Konseyi; EİT üyelerinin Tahran’daki büyükelçilerinin katılımıyla toplanmakta ve EİT’nin günlük işleyişine ilişkin konuları görüşmektedir.

Öte yandan ihtiyaç duyulduğunda diğer alanlarda Bakan seviyesinde  toplantılar da gerçekleştirilebilmektedir. Bu zamana kadar 4 kez Ticaret Bakanları Toplantısı düzenlenmiştir.

Son olarak, Sekretarya, üye ülkeler arasında haberleşme ve koordinasyonu sağlamakta, yapılacak toplantıların içeriğine yönelik gerekli belgeleri hazırlamaktadır. Genel Sekreterlik görevini halihazırda İranlı Dr. Hadi​ Soleimanpour yürütmektedir.

Üç adet Genel Sekreter Yardımcılığı bulunan Sekretarya’da, ayrıca Tarım, Sanayi ve Turizm Direktörlüğü; Ticaret ve Yatırım Direktörlüğü; Enerji, Madenler ve Çevre Direktörlüğü; Ulaştırma ve İletişim Direktörlüğü; Projeler, Ekonomik Araştırma ve İstatistik Direktörlüğü; İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Direktörlüğü bulunmaktadır.